Chcete projekt zahrady? Napište nám

Atelier zahradní architektury

 

Vizualizace prostorového uspořádání - stavby, terén, probíhají práce na vizualizacích rostlin

Doubravčice - probíhají práce na vizualizacích plochy s rostlinami

Netradiční zahrada v Doubravčicích - vizualizace staveb a modelace terénu

Vizualizace - vjezd do areálu plnící stanice CNG

Areál plnící stanice CNG Praha - vizualizace

Extenzivní typ osázení - druhy pro sušší a větrná stanoviště zastupují stromy a keře s menším listem

Praha 10, areál plnící stanice CNG

Zahradní - wellness dům ve Zloníně

wellness dům ve Zloníně - varianta B

Krajinná zahrada ve Zloníně

Zahrada v Kyjích - nestandardní využití diagonálně nastavené komunikace

Zahrada ve Veliké Vsi; stěžejní osnova: pravoúhlé obrazce, vzájemně kolmé komunikace

Veliká Ves - vizualizace základního prostorového řešení - 3D model zahrady

Zahrada ve Veliké Vsi; vizualizace zahradní architektury bez rostlin

Veliká Ves, vizualizace - rostliny

Veliká Ves, vizualizace - rostliny

Horky - návrh rodinné zahrady

Rodinná zahrada v Ostředku

Koncept rodinné zahrady v přírodním stylu

Zahrada ve Škvorci - fotorealistická vizualizace

Sadové a stavební úpravy v Chrástu

Chrást, vizualizace 2

Chrást, vizualizace

Chrást, vizualizace 3

Rodinná zahrada v Praze - osazovací plán

Rodinná zahrada s koupacím koutem

Zahrada u řadového domu

Privátní středomořská zahrada

Zahrada inspirovaná středomořskou atmosférou

Privátní zahrada

Stepní zahrada

Romantická zahrada ve svahu

Pneu Boháček, studie veřejné zeleně

MB, vizualizace hlavní plochy areálu

MB, vizualizice vodoteče

Sadové úpravy - sportovní areál v Rejšicích

Návrh sadových úprav - okolí fotbalového hřiště

Návrh reprezentativní plochy ve sportovním areálu

Návrh části zahrady v Rejšicích