Chcete projekt zahrady? Napište nám

Atelier zahradní architektury

OD NÁPADU AŽ K REALIZACI

Návrhy a projekty soukromých zahrad

Projektová dokumentace ve stupních: studie, prováděcí dokumentace

Realizace

Autorský dozor

 

Autorský dozor

V případě výběru jiné realizační firmy lze nabídnout autorský dozor - osobní dohled projektanta na realizaci zahradně architektonických úprav s cílem dohlédnout, aby výsledek korespondoval s architektonickým záměrem a aby nedocházelo k druhovým, kultivarovým a velikostním záměnám, či nerespektování navržených neživých složek.
Autorský dozor je honorován sazbou 500,- Kč/hod. + cestovné.