Chcete projekt zahrady? Napište nám

Atelier zahradní architektury

CENA PROJEKTU je stanovena po první schůzce nebo na základě zaslaného vyplněného dotazníku.

Je ovlivněna velikostí a svažitostí pozemku, náročností řešení a počtem variant výkresů a konzultací. Návrh je možné doplnit vizualizacemi.

Cena za vizualizace, nepřesahující objemem čtyři pracovní dny je             4 800 Kč. V ceně vizualizace je jedna korekce barev a materiálů, každá změna v dispozici je považována za vícepráce.

Kompletní projekt obsahuje tyto části:

Studie

(návrh rozvržení hmot a ploch)

 • Půdorys v měřítku 1 : 100 (pokud situace nevyžaduje jiné)
 • Vizualizace

Prováděcí dokumentace

(tzv. prováděcí projekt, slouží jako podklad pro samotnou realizaci)

 • Technická zpráva
 • Situační výkres, současný stav
 • Návrh situace
 • Funkční rozdělení ploch, typy povrchů
 • Návrh osvětlení
 • Rozměry jednotlivých ploch, modelace terénu
 • Osazovací plán
 • Projekty dílčích staveb (vodní prvky, plot, altán…)
 • Soupis rostlin včetně péče
 • Výkaz výměr
 

Plocha od 300 m2  / v rovině

od  12 000 Kč

studie a prováděcí dokumentace

 Plocha od 500 m / v rovině

od 16 000 Kč

studie a prováděcí dokumentace

Vizualizace /  výměra pozemku do 1000 m2

 4 800 Kč

+ 30 % v případě převýšení nad 1 m

První návštěva / konzultace řešeného pozemku

450 Kč / hod.

+ cestovné, v případě závazné
objednávky zdarma

Autorský dozor

500 Kč / hod.

 

Uvedené ceny jsou bez DPH (zákl. saz. daně ve výši 21 %)

 

Prováděcí dokumentace obsahuje popis návrhu, technické aspekty, výkaz výměr, popis přípravy stanoviště a výsadby, informace k osazovacímu plánu a závlaze. Přílohami technické zprávy jsou výkresy - situace - součaný stav, návrh situace, funkční rozdělení ploch a typy povrchů (materiálů), návrh osvětlení, rozměry jednotlivých ploch zahrady, osazovací plán + tabulka rostlin a péče o ně. Každý další výkres je považován za vícepráce.