Chcete projekt zahrady? Napište nám

Atelier zahradní architektury

POSTUP

  1. nezávazná schůzka, konzultace, zaměření, fotodokumentace
  2. cenová nabídka
  3. objednávka
  4. koncept
  5. finální studie
  6. projektová (prováděcí) dokumentace
  7. realizace
Na přání
  • autorský dozor
  • pravidelná údržba
 

Vypracování kompletní projektové dokumentace předchází návštěva řešeného pozemku, zachycení stávajícího stavu – zaměření a diskuse nad estetickým výrazem a fungováním vznikající zahrady. Zaměření probíhá klasickou nebo laserovou metodou, následuje fotodokumentace a inventarizace stávajících dřevin. Myšlenky a přání majitele zaujímají v diskusi významné místo.
Spolu s cenovou nabídku obdržíte objednávkový formulář pro případ Vašeho zájmu o spolupráci. Mapové podklady zasílejte v digitální podobě ve formátu *dwg, *dxf nebo *pdf.
Projektant vypracuje návrh koncepce – návrhy jsou předkládány až do chvíle, kdy budete spokojeni. Na základě odsouhlaseného konceptu, ve kterém jsou zachyceny první vize projektanta co se týče prostorového, funkčního a estetického ztvárnění návrhu, následuje další diskuse s majiteli pozemku, směřující k rozpracování finálního výkresu navrhovaného architektonického řešení zahrady – studie. Studie řeší kostru zahrady, tedy terény, tvary a linie. Současně jsou konzultovány zpevněné plochy, výběr rostlin, vodní stavby a umístění pevných, neživých složek.
Architektonický záměr může být majiteli přiblížen vizualizacemi a inspiračními fotografiemi. Po odsouhlasení studie následuje vypracování kompletní prováděcí dokumentace, jejíž součástí je technická zpráva (obsahující pokyny k technologickým postupům realizace), jejíž součástí jsou výkresy - funkční rozdělení ploch, typy povrchů, návrh osvětlení, rozměry jednotlivých ploch, modelace terénu, výkresy dílčích staveb, osazovací plán včetně tabulky přehledu použitých rostlin, kde je popsán hlavní okrasný efekt a nejdůležitější budoucí péče, včetně nároků na půdu u speciálních rostlin. Po předání projektové dokumentace spolupráce nemusí končit, na přání je možné návrh mým týmem zrealizovat. Jedná-li se o vzdálenější lokalitu, je možné  zařídit realizaci prostřednictvím osvědčených realizačních firem a v tomto případě, budete-li si přát, dohlížet na její průběh.