Chcete projekt zahrady? Napište nám

Atelier zahradní architektury

OD NÁPADU AŽ K REALIZACI

Návrhy a projekty zahrad
Projektová dokumentace ve stupních: studie, prováděcí dokumentace

Realizace

Autorský dozor

 

Projektová dokumentace

Vypracování kompletní projektové dokumentace předchází návštěva řešeného pozemku, zachycení stávajícího stavu – zaměření a diskuse nad estetickým výrazem a fungováním vznikající zahrady. Myšlenky a přání majitele zaujímají v diskusi významné místo. Na základě odsouhlaseného konceptu, ve kterém jsou zachyceny první vize projektanta co se týče prostorového, funkčního a estetického ztvárnění návrhu, následuje další diskuse s majiteli pozemku, směřující k rozpracování finálního výkresu navrhovaného architektonického řešení zahrady – studie. Studie řeší kostru zahrady, tedy terény, tvary a linie. Současně jsou konzultovány zpevněné plochy, výběr rostlin, vodní stavby a umístění pevných, neživých složek. Architektonický záměr může být majiteli přiblížen inspiračními fotografiemi, vizualizacemi či virtuální prohlídkou. Po odsouhlasení studie následuje vypracování kompletní prováděcí dokumentace, jejíž součástí je technická zpráva, obsahující pokyny k technologickým postupům realizace, výsadbový plán, výkresy rozdělení ploch, typů povrchů, návrhu osvětlení, rozměrů jednotlivých ploch, modelací terénu, dílčích staveb a návrh budoucí údržby.